dinsdag 12 oktober 2010

Belang ERP overschat?

Onderzoek van Lineke Sneller naar de financiële effecten van ERP systemen voor ondernemingen levert het volgende resultaat:
  • Aandelenmarkten reageren positief op aankondigingen van ERP implementaties door ondernemingen.
  • Het positieve effect dat aandelenmarkten verwachten wordt echter niet gerechtvaardigd door de toekomstige operating performance van de onderneming: in de drie tot vijf jaar na de aankondiging van een ERP implementatie ontwikkelen ROA en productiviteit van de onderneming zich niet beter of slechter dan die van vergelijkbare ondernemingen zonder ERP.

ERP zou toch moeten helpen om de processen soepeler te laten verlopen. Waarom vertaalt zich dat dan niet in resultaat?

donderdag 30 september 2010

Google Bank ???

Gisteren bij het New Financial Forum geweest, georganiseerd door de vakbladen VVP en Banking Review. Was een inspirerende dag met bijna 500 gasten uit de financiële wereld.

Natuurlijk werd mijn aandacht vooral getrokken door de break-out sessie over de Youbank, ofwel de Google-bank. Nou ging dat helaas niet over de plannen van Google met hun 200 bankvergunningen in de wereld. Dat blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Als iemand daar meer over weet, houd ik mij van harte aanbevolen. Wel werd het ondernemingsmodel van Google geschetst als kader voor een innovatieve financiele sector.

In werkgroepen werd 'blue ocean' gekeken naar de mogelijkheden om een dienstverlening op te tuigen om klanten te 'ontzorgen'. Zeg maar een uitvoeringsinstelling (uvi) die alles voor je kan regelen waar je zelf geen zin/tijd/kennis van hebt: betalen, sparen, lenen, hypotheken, tot en met complexere diensten (administratie, advies, complexe producten, etc.) toe. Opgezet als een 'community' waarbij intelligente systemen jouw profiel vergelijken met dat van peers. Natuurlijk hoef je niet alles af te nemen, een (gratis) basispakket kan naar behoefte worden aangevuld met extra diensten. Vragen kunnen worden gesteld aan mensen uit de community'. Het verdienmodel zit in het volume dat wordt ingekocht door de uvi en een beperkte vergoeding voor de extra diensten die worden toegevoegd aan het basispakket. Overwinst van de uvi wordt uiteraard teruggegeven aan de community.

Was inspirerend zonder enige belemmering te kunnen brainstormen over de mogelijkheden van een 'omgekeerd bedrijfsmodel'. Was het er maar.........

dinsdag 14 september 2010

Social Media bij Financials

Vorige week werd nog eens duidelijk hoe banken en verzekeraars tegen social media aankijken. In komende uitgave van Banking Review zullen we hier weer aandacht aan besteden.

Een aantal presentaties van bestuurders en opinieleiders gehoord en het was evident dat social media beschouwd worden als het klantkanaal waarop maximaal wordt ingezet. Vrijwel allemaal beschikken ze inmiddels over webcare-teams die precies volgen wat er over hen wordt gezegd. Buzz-capture zogezegd, waarop wordt gereageerd. Geleidelijk ontstaat de dialoog door middel van tweetbanquets en LinkedIn-discussiegroepen om uiteindelijk tot samenwerking te komen door middels van klantportalen en feedback fora. Op zich lijkt dit een prima strategie om het contact met klanten te verbeteren en te leren wat deze nu eigenlijk wil.

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. Allereerst vraag ik me af of de groep social media gebruikers wel representatief is voor de totale populatie ktanten. Is de groep kritische gebruikers niet oververtegenwoordigd? En, nog steeds komen gebruikers 'meer halen dan brengen'. Tenslotte hebben we het over financiele dienstverlening en dat is meer dan alleen statistiek!

Bij de presentaties die ik afgelopen week heb bijgewoond, zat de zaal vol met leidinggevenden, allen generatie 'digital immigrants' (d.w.z. geboren voor 1980) die zich de nieuwe digitale wereld, inclusief sociale media, op onderdelen hebben eigen gemaakt. 'Digital natives', jonge mensen die opgegroeid zijn met Internet, waren niet aanwezig. Sterker nog, geen van de bestuurders die sprak over het belang van social media, nam er zelf actief aan deel. Soms is het bedrijfsbeleid zoals bij de ING, vaker willen bestuurders zelf niet gevonden worden.

Social media bieden nieuwe kansen om met klanten in contact te treden en dat is fantastisch. Maar de kern is dat we een relatie willen opbouwen met de klant. Social media zijn een communicatiekanaal dat door een (steeds grotere) groep wordt (h)erkend maar kent ook beperkingen. Het gevaar bestaat dat gebruikersstatistieken van social media leiden een incompleet marktbeeld en tot product-push gedrag via nieuwe kanalen, zonder dat goed wordt gekeken naar toegevoegde waarde voor de klant. En daar ging het toch om?

Ben benieuwd naar uw mening.

Wim

donderdag 24 juni 2010

Duurzaamheid niet relevant bij aantrekken van geld.

Gisteren weer een Crossing Minds @ Nyenrode gehad. Doelstelling is om wetenschap, consultancy en professionals uit de financiële praktijk met elkaar te laten discussieren overn een bepaald thema. Deze keer was het onderwerp 'Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. Een weergave van het gesprek zal worden gepubliceerd in de komende uitgave van Banking Review.

Was weer een boeiende discussie over moreel-ethische aspecten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bank van de toekomst. De trend naar duurzaam bankieren is onmiskenbaar al is er nog een lange weg te gaan. Voor de allocatie van middelen (uitlenen, investeren, beleggen) zijn er richtlijnen waarbinnen financiele instellingen hun eigen keuzes (kunnen) maken. Wel/niet investeren in bedrijven die kinderarbeid toestaan lijkt duidelijk, bij wel/niet investeren fossiele grondstoffen wordt het al moeilijker om over kernenergie maar helemaal te zwijgen.

Maar hoe zit het met het aantrekken van geld? Mag een duurzame bank spaargeld accepteren van een wapenhandelaar? De reacties aan tafel waren onder meer:
  • niet relevant;
  • doen we er in ieder geval wat goeds mee;
  • behoudens de reguliere toelatingseisen voor nieuwe spaarders mogen wij de achtergronden van de spaarder niet onderzoeken.

Ben benieuwd naar uw mening.

Wim

maandag 21 juni 2010

Peter Schwartz: huidig financieel systeem is niet duurzaam

Soms zijn er van die mensen die je aan het denken zetten. Mensen die 'out-of-the-box' denken zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Onlangs was dat weer eens het geval. Peter Schwartz, internationaal vermaard futuroloog en auteur van 'The Art of the Long View' gaf een presentatie in het kader van de Cambridge Duisenberg RSM Senior Leadership Series.

Na zijn buitengewoon inspirerende verhaal over 'Volcanoes, Black Swans and Financial Crises', was ik in de gelegenheid hem een aantal vragen te stellen. Een volledig verslag zal binnenkort in Banking Review verschijnen maar een uitspraak wil ik u niet onthouden.

Op mijn vraag of het huidig financieel systeem kon blijven voortbestaan was hij duidelijk: absoluut niet! Zijn argumentatie was even plausibel als schokkend. Geld is macht. Altijd hebben landen met geld de voorwaarden geschapen. Kijk maar naar de rol die landen als Nederland, Spanje, de UK en de USA hebben gespeeld in de geschiedenis. Het huidige financiele systeem 'Bretton Woods' is na de tweede wereldoorlog geconstrueerd door toen nog rijke westerse landen. Inmiddels zijn de machtsverhoudingen verschoven richting Verre Oosten. Het ooit zo rijke westen wordt nu gefinancierd door landen als China. "Je denkt toch niet dat zij zich op termijn zullen confirmeren aan Westerse regels?", aldus Peter Schwartz retorisch. "Zij komen langzaam in de positie dat zij de lakens kunnen uitdelen."

Ik zal u de rest van zijn betoog besparen maar ben wel zeer benieuwd naar uw reactie.

Wim

zondag 30 mei 2010

ICT verwordt tot commodity

Heel aardig was de Finance Special tijdens de WCIT van 26 mei 2010. Peter Hinssen, consultant en auteur van “Business/IT Fusion”, was een stimulerende gespreksleider tijdens de ochtendsessie. De uitdaging van verandering is groot en ICT speelt darin een cruciale rol.

Financiële instellingen zijn achter de voordeur grote computers geworden met enorme databestanden. Toch zijn het niet de meest innovatieve bedrijven en bankiers zijn beslist ook niet de meest ondernemende en vernieuwende mensen. Hoe houden zij zich staande in al dat digitale geweld?

Waarschijnlijk zitten we nog maar op de helft van de digitale ontwikkeling. Digitaal is inmiddels al niet meer speciaal. Digitaal is normaal geworden. ‘Consumerization’ noemt hij het. De systemen zijn thuis vaak beter georganiseerd dan op het werk. De jonge generaties groeien er mee op, zij weten niet beter. Een kind kan de apparatuur veelal beter bedienen dan een oudere. Digitaal kunnen we maar beter niet meer benoemen. Vanzelfsprekend is een camera digitaal. Inmiddels is het 'werk' niet meer digitaal maar is het 'leven' digitaal geworden. De Generatie Y ziet werk steeds vaker als ‘een korte periode gedurende de dag dat ik nog oude technologie moet gebruiken’.

Nieuwe toetreders als Twitter, Paypal, Zopa hebben geen bancaire achtergrond, zij werken digitaal in een driehoeksverhouding en hebben een bank (eventueel) alleen nog maar nodig voor clearing en settling.

IT is alom aanwezig maar het wordt steeds belangrijker hoe we slimmer met technologie om kunnen gaan. Financiele instellingen staan met hun enorme legacy-systemen vaak op achterstand. Continuiteit is belangrijk en dat beperkt slagvaardigheid. Hinssen heeft het over het ABC dat centraal staat bij financials:
A: Apple staat voor intuitief en gebruiksgemak;
B: Bangalore suggereert outsourcing tegen lage kosten;
C: Cloud, weg van de bestaande legacy systemen.
Hij heeft de lachers daarmee op zijn hand, maar herkenning is er alom.

Gevraagd naar de positie van ICT binnen de instelling over 10 jaar, is Rene van Steenvoorden (Rabobank) het meest expliciet. ICT is dan geen issue meer. Systemen zullen seamless zijn geintegreerd met de klant. Een logische en tegelijkertijd intrigerende stelling!

woensdag 7 april 2010

Profit Power for Financials

Het vinden van een duidelijke strategische koers wordt voor ondernemingen een steeds grotere uitdaging. Zijn de traditionele economische modellen nog wel bruikbaar in een samenleving die steeds verbondener en dynamischer wordt? Eind 2009 verscheen ‘Profit Power Economics’ met de intrigerende subtitel ‘A New Competitive Strategy for Creating Sustainable Wealth’. Geen zweverig boek over duurzaamheid maar een verfrissende visie op het nieuwe economische krachtenveld dat ontstaat en de mogelijkheden voor ondernemingen om hun omgeving te gebruiken om duurzame welvaart te creëren. Iedere bestuurder zou dit inspirerende boek moeten lezen, al was het alleen maar omdat het uitdaagt om de eigen strategie te toetsen. Ik spreek met de auteur Dr. Mia de Kuijper naar aanleiding van haar presentatie in het ING House en probeer haar te verleiden haar conclusies te vertalen naar Nederlandse financiële instellingen.

Het centrale thema van het boek is dat ondernemingen zich bewegen in een economie waarin steeds meer informatie beschikbaar komt. Dat maakt markten transparanter waardoor ze efficiënter kunnen werken. Geschikte afnemers zijn eenvoudiger te vinden en prijsniveaus worden inzichtelijker. Mensen en ondernemingen kunnen zich gemakkelijk informeren en organiseren. Voor vergaderingen hoeven we niet meer bij elkaar te komen en communicatie is via Internet en mobiele telefoons eenvoudiger dan ooit. Het maken van keuzes wordt daarmee aanzienlijk gemakkelijker. Aan de andere kant is er zo veel informatie beschikbaar dat het ook steeds moeilijker wordt om tot echt individuele keuzes te komen. Je ziet dan ook dat mensen hun keuzes mede laten beïnvloeden door meningen van anderen. Met de sterkere onderlinge verbondenheid tussen mensen verandert de besluitvorming en dit verandert uiteindelijk de hele werking van het moderne economische paradigma in ‘powerlaw marketplaces’ zoals De Kuijper het noemt. Voorbeelden zijn initiatieven als iens.nl of zoover.nl waar mensen meningen van anderen laten meewegen in hun besluit om een bepaald restaurant of vakantie te boeken. De gevolgen kunnen ook dramatisch uitpakken, zoals in de nadagen van Icesave en DSB.


De denkbeelden van Porter worden doorgetrokken naar de moderne samenleving. Voor de informatie intensieve financiele sector zijn de implicaties enorm. In komende editie van Banking Review verschijnt een interview met Mia de Kuijper. Vanaf medio april is dit te downloaden op de website. Praat mee over de strategische keuzes waar Nederlandse financiele instellingen mee worden geconfronteerd.